Koolmonoxide

De oorzaak is meestal een slecht onderhouden gastoestel én te weinig ventilatie. Koolmonoxide is een zeer giftig gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout. De onvolledige verbranding treedt vooral op bij te weinig aanvoer van verse lucht of bij vervuiling of defecten van de branders in het toestel. Daarnaast kunnen ook gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen, gescheurde gemetselde schoorsteenkanalen of een foutieve installatie van toestellen die fossiele brandstof gebruiken zorgen voor koolmonoxide in een woning.

Gevaar van koolmonoxide

 • Iedereen die in een huis woont met verbrandingstoestellen (bijvoorbeeld kachel, geiser, cv, combiketel), een open haard of een garage aan het huis vast waar verbrandingsmotoren worden gestart, loopt mogelijk gevaar op CO-vergiftiging.
 • Ongeboren baby’s, kleuters, zwangere vrouwen, mensen die lijden aan een chronische hartziekte, bloedarmoede of ademhalingsproblemen zijn gevoeliger voor koolstofmonoxidevergiftiging.

Koolmonoxidevergiftiging voorkomen

Onderhoud van een (open)verbrandingstoestel:
Zorg dat uw verbrandingstoestel bij voorkeur jaarlijks wordt gecontroleerd door een vakman. Vaak kunt u aan een sticker op het toestel zien wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd.

 • Laat bij dit onderhoud ook controleren of er voldoende ventilatie is.
 • Als het toestel aangesloten is op een rookkanaal dan moet ook de goede werking van dit kanaal worden gecontroleerd: laat uw schoorsteen regelmatig vegen!
 • Ga na of de monteur ook voldoende vakbekwaam is (bijvoorbeeld met een keurmerk OK CV) . Hierover kunt u navraag doen bij UNETO-VNI.

Goede ventilatie. 

 • In een ruimte waar een open verbrandingstoestel staat of hangt, is een goede ventilatie noodzakelijk voor voldoende toevoer van verse lucht en afvoer van verbrandingsgassen.
 • Als het toestel in gebruik is, moeten roosters en klepramen openstaan. Ook kunnen in uw woning permanent geopende ventilatieopeningen aanwezig zijn voor een verbrandingstoestel. Stopt deze openingen daarom nooit dicht.
 • Heeft uw woning een mechanisch ventilatiesysteem of een keuken afzuigkap dan is toevoer van voldoende ventilatielucht helemaal belangrijk. Zonder voldoende toevoer bestaat namelijk het gevaar dat er onderdruk in uw woning ontstaat waardoor rookgassen uit een rookkanaal de woning in kunnen worden gezogen.

Of u nu een geiser, cv of gaskachel heeft: om het aardgas te kunnen verbranden is zuurstof  nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt er zich koolmonoxide. Wanneer moet u zich ongerust maken?

 • De vlam in het gastoestel is oranje in plaats van blauw en hoger dan normaal.
 • De vrijkomende waterdamp verdwijnt niet via de afvoer, waardoor de ramen beslaan.

Koolmonoxidemelder plaatsen

Koolmonoxide vormt zich bij onvolledige verbranding in het gastoestel en vermengt zich met de overige verbrandingsgassen. De dichtheid van de verbrandingsgassen is lager dan de dichtheid van lucht. De verbrandingsgassen zullen dus te samen met koolmonoxide de neiging hebben om te stijgen. Bij onvoldoende ventilatie wordt de ruimte vanaf het plafond naar beneden gevuld.

Advies:

 • Plaats de koolmonoxide melder in de (leef)ruimte waarin een (open)verbrandingstoestel staat. Bijvoorbeeld de kamer waar een gaskachel staat, een keuken met een geiser of een zolder waar de cv opstelling staat.
 • Plaats de koolmonoxide melder conform de bij het apparaat meegeleverde installatie instructie. Neem daarbij notie van het volgende advies:

Bevestiging aan de muur

 • Indien u de koolmonoxide melder aan de muur plaatst, bevestig deze dan hoog aan de muur op een horizontale afstand vanaf 1 tot maximaal 2 meter van het verbrandingstoestel. Zorg dat de koolmonoxide melder geplaatst wordt op maximaal 15 centimeter gerekend vanaf het plafond.
 • Zorg er ook voor dat de melder altijd hoger is geplaatst dan de deurpost of het raamkozijn.

Bevestiging aan het plafond

 • Indien u de koolmonoxide melder aan het plafond plaatst, doe dit dan op een afstand vanaf 1 tot maximaal 2 meter van het verbrandingstoestel. Zorg dat de koolmonoxide melder tenminste 30 centimeter vanaf de muur geplaatst wordt.

Bij fabrikanten kan de instructie nog wel eens verschillen, helaas. Hier wordt aan gewerkt, maar dat heeft wel tijd nodig.