Problemen met gastoestel

DOE DEZE CONTROLE VOORDAT U ONS BELT:

  1. Is de waterdruk in de cv-installatielager dan 1,5 bar?
   • Vul de installatie dan eerst bij volgens de instructie
  2. Is de gasdruk aanwezig?
   • Controleer of de gaskranen bij de gasmeter en bij het gastoestel in de stand open staan.
  3. Is er 230vlot aanwezig op de aansluiting voor het gastoestel?
   • Controleer of het gastoestel op het stopcontact is aangesloten
   • Geen spanning, maar bij de buren wel? Controleer dan de zekering of aardlek in de meterkast
  4. Is er wel warmtevraag?
   • Stel de thermostaat in op de hoogste stand.
    Klokthermostaat met batterijen? Controleer dan eerst de batterijen
  5. Warm tapwater?
   • Zijn alle kranen gesloten? (geen druppelende kranen?)
  6. Resetknop (ontgrendelen)?
   • Resetknop 5 sec. ingedrukt houden
  7. Storingscodes?
 • Noteer de code op de display en geef dit door bij de storingsmelding