Problemen met gastoestel

DOE DEZE CONTROLE VOORDAT U ONS BELT:

    1. Is de waterdruk in de cv-installatielager dan 1,5 bar?
      • Vul de installatie dan eerst bij volgens de instructie
    2. Is de gasdruk aanwezig?
      • Controleer of de gaskranen bij de gasmeter en bij het gastoestel in de stand open staan.
    3. Is er 230vlot aanwezig op de aansluiting voor het gastoestel?
      • Controleer of het gastoestel op het stopcontact is aangesloten
      • Geen spanning, maar bij de buren wel? Controleer dan de zekering of aardlek in de meterkast
    4. Is er wel warmtevraag?
      • Stel de thermostaat in op de hoogste stand.
        Klokthermostaat met batterijen? Controleer dan eerst de batterijen
    5. Warm tapwater?
      • Zijn alle kranen gesloten? (geen druppelende kranen?)
    6. Resetknop (ontgrendelen)?
      • Resetknop 5 sec. ingedrukt houden
    7. Storingscodes?
  • Noteer de code op de display en geef dit door bij de storingsmelding