Gasinstallaties

Gasinstallaties van ontwerp tot uitvoering

Een goede en veilige gasinstallatie moet gasdicht zijn en de toestellen moeten vakkundig geïnstalleerd zijn volgens de geldende voorschriften en normen. Wij als erkend installateur beschikken over de juiste vakkennis en vergunningen en weten op dit gebied waar we mee bezig zijn.
Onze monteurs worden continu bijgeschoold en op de hoogte gebracht over de laatste ontwikkelingen en regelgeving.

Erkend gasinstallateur

Laat gastoestellen regelmatig (1 x per 1 à 2 jaar) schoonmaken en controleren op een veilige werking. Daarbij moet ook gekeken worden of het toestel voldoende luchttoevoer heeft en of de rookgas op een goede manier de rookgassen afvoert.
Oude gaskachels of open toestellen kunnen bij slechte ventilatie problemen veroorzaken.
Laat de gaskachel en de afvoer regel matig door ons controleren. Vaak kunt u aan een sticker op het toestel zien wanneer de laatste controle is uitgevoerd.

Probleem met installatie

Wanneer u vermoed dat er iets mis is met de gasinstallatie of blijvend gas ruikt buiten of in de verblijfsruimte, neem dan het volgende in acht.

  1. Sluit de hoofdkraan bij de gasmeter (aan de linkerzijde van de gasmeter)
  2. Bel ons direct op 040 2446319 of bel uw energiebedrijf
  3. Open deuren en ramen en zorg voor ventilatie
  4. Vermijd vuur of vonkvorming, dus geen sigaret of lucifer ontsteken
  5. Schakel ook geen elektrische verlichting of toestellen in of uit.

Algemene adviezen m.b.t. gasinstallaties

Houdt u zich ten alle tijde nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing van toestellen.
Bij twijfel is het altijd raadzaam ons in te schakelen.
U kunt Verleijsdonk BV inschakelen om een geiser of cv-ketel te laten plaatsen en/of een rookgasafvoer te laten installeren.

Veiligheid van uw gasinstallatie

Dan is het raadzaam om een afspraak te maken en ons de installatie te laten keuren en een controle te laten uitvoeren.
Wij kunnen de installatie door middel van een drukproef controleren op gasdichtheid.
Ook beoordelen we de gehele installatie en bekijken of de gastoestellen op een goede manier zijn aangesloten. Zeker bij toestellen met een openverbranding geven wij extra aandacht aan de opstellingsruimte en luchttoevoer en rookgasafvoer.